Uitwisseling incidentanalyses

Download de incidenten en hun analyse!Hebt u een of meerdere incidenten geraadpleegd? En hebt u er nut van gehad? Hebt u uw procedures gecheckt? 

Deel dan zelf ook een incident en help andere zorgprofessionals! Zo helpt u meteen ook de patiëntveiligheid.

Door het uitwisselen en analyseren van incidenten krijgen we een beter inzicht in de redenen waardoor ze zich voordoen en kunnen we voorkomen dat ze zich later herhalen. En door ze op grote schaal te verspreiden, leveren we een bijdrage aan een verbeterde patiëntveiligheid.

Hoe verloopt het delen van een incidentanalyse? 

01.

De instelling neemt contact op met het PAQS om een incident te delen

02.

Tussen beide partijen wordt een vertrouwelijkheidsovereenkomst getekend. Het PAQS verbindt zich ertoe om elk incident anoniem en vertrouwelijk te behandelen. De veiligheid van de gegevens (beschikbaarheid, integriteit, toegangsbeperking) wordt gegarandeerd tijdens de overdracht, de opslag, de uitwisseling en de archivering van de gegevens.

03.

Het PAQS stelt een verslag op op basis van het model van de Haute Autorité de Santé (HAS). Het verslag bestaat uit een reconstructie van de gebeurtenis, een grondige analyse van de oorzaken (aan de hand van Root Cause-Analysis-tools, Ishikawa-diagram, ALARM-protocol, enz.) en aanbevelingen op basis van de literatuur.

04.

Het definitieve verslag wordt naar de instelling gestuurd en als het wordt goedgekeurd...

05.

... wordt het verspreid via de nieuwsbrief en de website van het PAQS.

Wenst u een incident te delen?

Klik op de knop om toegang te krijgen tot het formulier.

Om incidenten in de zorg te begrijpen en te voorkomen, moeten ze allereerst worden uitgewisseld en geanalyseerd. Om die reden heeft het PAQS, speciaal voor gezondheidsprofessionals, dit formulier voor de melding van incidenten in de zorg gecreëerd. Het is niet alleen de bedoeling zoveel mogelijk ervaringen te delen, maar er ook aanbevelingen uit te putten en zo te vermijden dat incidenten zich herhalen.

Het PAQS staat garant voor een anonieme en vertrouwelijke verwerking van alle geregistreerde gegevens.

Wij danken u dat u een incident hebt gedeeld!

DELEN


Verschillende internationale organisaties (Canada, Zwitserland, Verenigde Staten) hebben eveneens initiatieven ontwikkeld om incidenten uit te wisselen. Ontdek ze hier: