Over onze programma's

Als u deelneemt aan een programma, krijgt u niet alleen de mogelijkheid om een beroep te doen op de methodologische expertise van het PAQS maar tevens om van gedachten te wisselen met uw peers. Bovendien worden u tools ter beschikking gesteld die u concreet bij uw initiatieven tot kwaliteitsverbetering kunnen helpen. Het is het ideale formaat als u een verbeterproject wilt opzetten dat aansluit bij een van de in de programma's behandelde thema's.

Na een startbijeenkomst die gewijd is aan de theoretische grondslagen en aan het definiëren van de doelstellingen, woont u uitwisselingsvergaderingen bij. Tijdens deze bijeenkomsten kan u, samen met de overige deelnemers, de balans opmaken van de vooruitgang die met uw verbeterproject is geboekt. De programmacoördinator is er eveneens bij, voor de nodige begeleiding en adviezen.

Deelnamevoorwaarden

  • De programma's staan open voor de Brusselse en Waalse zorginstellingen die lid zijn van het PAQS, en zijn voor hen gratis.
  • De zorginstellingen verbinden zich voor de gehele duur van het programma.
  • Verder autoriseren ze het PAQS om over hun deelname en de behaalde resultaten te communiceren.

Lopende programma's

Verbeterworkshops op basis van een gemeenschappelijke set kwaliteitsindicatoren

 Ziekenhuizen

Deze workshops zijn gebaseerd op de werkzaamheden van de Brusselse en Waalse ziekenhuizen om een gemeenschappelijke set kwaliteitsindicatoren te identificeren. U kiest een indicator waar u aan wilt werken en dankzij de theoretische informatie die u hier krijgt, leert u de evolutie van deze indicator te volgen en acties te testen. Zo kan u zien of ze tot verbeteringen leiden.

Contacteer ons

Meting van de patiëntervaring in het kader van het programma P4P

 Ziekenhuizen

In het kader van het programma P4P van de FOD VVVL speelt het PAQS een bemiddelende rol bij de overdracht van gegevens over patiëntervaringen, voor de ziekenhuizen die dit wensen. De basisvragenlijst die hiervoor wordt gebruikt is de Picker Patient Experience (PPE-15).

Contacteer ons

Maternity Outcome Project

Ziekenhuizen

Uw zwangerschapskliniek verzamelt gezondheidsresultaten die door de patiënten zelf tijdens hun prenatale consulten zijn gemeld (PROM's). Het doel hiervan is om te bekijken in hoeverre het gebruik van deze indicatoren tijdens een consult de ervaring van de toekomstige moeders verbetert.

Contacteer ons

Workshops valincidenten

Woonzorgcentra

Deze vier dagen durende workshops verschaffen u de tools om de gegevens te analyseren die u routinematig invoert. Ook moet u hier een verbeterproject voor de preventie van vallen uitstippelen en opzetten.

Contacteer ons

Infectieworkshops

Woonzorgcentra

Deze vier dagen durende workshops verschaffen u de tools om de gegevens te analyseren die u routinematig invoert. Ook moet u hier een verbeterproject voor de preventie van infecties uitstippelen en opzetten.

Contacteer ons

Verandering van paradigma

Woonzorgcentra

Op initiatief van het Waals Gewest begeleidt dit programma zes woonzorgcentra bij het opzetten van proefprojecten om de kwaliteit van en levenskwaliteit in structuren voor ouderen te verbeteren.

Contacteer ons

Geïntegreerde, persoonsgerichte systemen

Het PAQS werd, in consortium met UCLouvain en ULiège, door het Waals Gewest gevraagd om de ontwikkeling en uitvoering van lokale gezondheidssystemen te ondersteunen op basis van de internationale modellen van de Health Standards Organization.

Contacteer ons

Komende programma's

WMTY

 Ziekenhuizen  Woonzorgcentra

De campagne What Matters To You helpt banden te smeden tussen het personeel en de patiënten of bewoners, en partnerships tot stand te brengen. De vraag What matters to you? staat in deze aanpak centraal. Het PAQS verschaft u de dragers die u nodig hebt om deze sensibilisatiecampagne op te zetten.

Contacteer ons

World Patient Safety Day

 Ziekenhuizen

Deze dag, een initiatief van de WGO, wordt elk jaar op 17 september gehouden. Dit evenement is de gelegenheid om alle belanghebbenden te sensibiliseren voor een specifiek thema. Het PAQS geeft u meerdere dragers die u kunnen helpen deze campagne ten uitvoer te leggen.

Contacteer ons

Bent u geïnteresseerd in een of meer programma's? Wilt u graag meer informatie? Of wilt u zich inschrijven? Vul dan het formulier hieronder in! 

Door informatie te vragen of me voor een Programma in te schrijven, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens door PAQS ASBL kunnen worden gebruikt voor communicatieve en statistische doeleinden rondom de Programma's. Ik ben mij ervan bewust dat ik op elk moment het recht heb om mijn door PAQS ASBL vergaarde gegevens te raadplegen, te corrigeren, te wijzigen en te wissen, middels een schriftelijk verzoek per e-mail naar contact@paqs.be.

Klik hier voor het vertrouwelijkheidsbeleid.