IHI Open School
Het project om de Institute for Healthcare Improvement (IHI) Open School te vertalen werd opgestart door de universiteit UCLouvain en verdergezet door het PAQS. De doelstelling van dit project is om Brusselse en Waalse ziekenhuizen meerdere modules van de Open school in het Frans ter beschikking te stellen. Dankzij deze modules kunnen de ziekenhuizen gebruik maken van betrouwbare en nuttige tools om verbeteringsinitiatieven rond kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid te ontwikkelen.

IHI Open School

De IHI Open School werd ontwikkeld om kwaliteitsverbetering te stimuleren en vaardigheden voor patiëntveiligheid aan te leren aan de nieuwe generaties van zorgprofessionals. Meer dan 1.100.000 studenten, professors en professionelen maken deel uit van de interprofessionele gemeenschap van de IHI Open School. Deze gemeenschap bestaat uit werkgroepen met vertegenwoordigers uit meer dan 60 landen. De Open School van het IHI is een e-learning platform bestaande uit meer dan 20 online modulen ontwikkeld door wereldwijd erkende experten. De thema's die aan bod komen zijn:
  • Patiëntveiligheid
  • Leiderschap
  • Vaardigheden en competenties voor kwaliteitsverbetering 
  • Patiënt-gecentreerde zorg
  • Kwaliteit, kosten en waarde in de zorg
  • Het "triple aim" van de IHI voor de bevolking

Om de impact van de Open School te versterken melden meer dan 190 universiteiten dat ze de lessen in hun cursussen integreren en 65 geven aan dat het volgen van de modules vereist is voor het behalen van het diploma. Ongeveer 445 zorginstellingen gebruiken de modules om hun personeel te vormen. Het certificaat geldt als formele erkenning van deelname en als bewijs voor de werkgever voor het slagen van de opleiding voor minstens 16 modules. 


Voor meer informatie over de IHI Open school, klik hier


Website van het IHI

En visitant, utilisant ce site web et en prenant contact avec le responsable du traitement, vous consentez expressément à ce que nous recueillions et traitions, selon les modalités et principes décrits dans nos politiques de confidentialité, vos données à caractère personnel ainsi qu'à l’utilisation de cookies.