Overdosis geneesmiddelen

Een man van 74 werd op 20 februari op de spoedafdeling opgenomen met een breuk van de linkeronderarm. De patiënt werd dezelfde dag nog geopereerd en de ingreep verliep zonder noemenswaardige problemen. De avond voor zijn ontslag kreeg de patiënt tweemaal zijn voorgeschreven dosis stollingsremmers toegediend. De dagverpleegster was namelijk vergeten om de toediening van het geneesmiddel in het patiëntendossier te noteren, waarop de nachtverpleger het middel opnieuw toediende omdat hij dacht dat dit nog niet gebeurd was. De volgende ochtend, bij het wisselen van de teams, legde de dagverpleegster haar vergetelheid uit: precies toen ze het geneesmiddel toediende, werd ze door een collega onderbroken. Uit dit incident kunnen we drie dingen leren: het is zeer belangrijk dat zorghandelingen in het patiëntendossier kunnen worden getraceerd, het kan ernstige gevolgen hebben wanneer iemand bij het uitvoeren van zorgtaken wordt onderbroken, en een goede informatiedoorstroming bij de overdracht van zorgtaken is onontbeerlijk.

Date de parution : 09/2018

Thème : Medicatie

Mots clés : Medicatiefout, Communicatie, Patiëntendossier

Cette histoire vous interpelle ? Alors partagez avec nous vos expériences ! Envoyez un email à Ana van Innis, Quality & Safety Officer, analuisa.vaninnis@paqs.be.

En visitant, utilisant ce site web et en prenant contact avec le responsable du traitement, vous consentez expressément à ce que nous recueillions et traitions, selon les modalités et principes décrits dans nos politiques de confidentialité, vos données à caractère personnel ainsi qu'à l’utilisation de cookies.