Persoonlijke veiligheid van de patiënten

Een 28-jarige patiënte, bij wie 5 jaar eerder de diagnose ‘bipolaire stoornissen’ werd gesteld,  werd opgenomen in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Bij haar aankomst werd ze onderzocht door een arts die decompensatie en een ernstige depressieve toestand als gevolg van een bipolaire stoornis vaststelde. Hij besloot dat een spoedopname van de patiënte vereist was. Tijdens haar opname vertelde de patiënte aan andere patiënten over haar donkere gedachten. Op een teamvergadering bleek dat het personeel zich zorgen maakte over het feit dat de patiënte wel eens de daad bij het woord zou kunnen voegen. Toch werden er geen evaluatie- en preventiemaatregelen genomen. Twee dagen na haar opname benam de patiënte zich van het leven door zich op te hangen in haar kamer. De incidentie van suïcide bij patiënten tijdens of na een opname in de psychiatrie is bijzonder hoog en komt overeen met 3 tot 5% van alle gevallen van zelfdoding. De preventie van zelfdoding in het ziekenhuis kan op vijf pijlers steunen: beveiliging van de ziekenhuisomgeving, optimalisatie van de behandeling van patiënten met suïcide-risico, opleiding van zorgkundigen, betrokkenheid van de omgeving bij de verzorging, en afstemming van het beleid van de instelling.

Date de parution : 03/2018

Thème : Veiligheid

Mots clés : Psychiatrie, Zelfmoord

Cette histoire vous interpelle ? Alors partagez avec nous vos expériences ! Envoyez un email à Ana van Innis, Quality & Safety Officer, analuisa.vaninnis@paqs.be.

En visitant, utilisant ce site web et en prenant contact avec le responsable du traitement, vous consentez expressément à ce que nous recueillions et traitions, selon les modalités et principes décrits dans nos politiques de confidentialité, vos données à caractère personnel ainsi qu'à l’utilisation de cookies.