Wanneer de patiënt niet het enige slachtoffer is

Na een medische fout die tot de dood van een patiënt leidde, besluit de familie een klacht in te dienen tegen het ziekenhuis en de arts-assistent. Deze is totaal ondersteboven van wat er gebeurd is en hij begint zelfs te twijfelen aan zijn eigen medische vaardigheden. Daarom vraagt hij een verlofperiode aan. Dit verschijnsel staat bekend als het "tweedeslachtoffer-fenomeen" Geschat wordt dat iedereen die betrokken is bij de behandeling en verzorging van patiënten er vroeg of laat wel eens mee te maken krijgt. Naast de psychologische impact op de betrokken zorgprofessionals heeft het tweedeslachtoffer-fenomeen ook gevolgen voor de patiëntveiligheid. Het is dus wel duidelijk dat zorginstellingen de ondersteuning van zorgprofessionals na een ongewenste gebeurtenis een centrale plaats moeten geven in hun personeelsbeheer en dat die ondersteuning ook moet worden geïntegreerd in het klinisch beheer van het risico. In de literatuur zijn al verschillende strategieën beschreven om dat verschijnsel het hoofd te bieden: een positieve foutencultuur, ondersteunende structuren, personeelstraining en openbaarmaking.

Date de parution : 09/2020

Thème : Seconde victime

Mots clés : Seconde victime, Culture positive, Divulgation

Cette histoire vous interpelle ? Alors partagez avec nous vos expériences ! Envoyez un email à Ana van Innis, Quality & Safety Officer, analuisa.vaninnis@paqs.be.

En visitant, utilisant ce site web et en prenant contact avec le responsable du traitement, vous consentez expressément à ce que nous recueillions et traitions, selon les modalités et principes décrits dans nos politiques de confidentialité, vos données à caractère personnel ainsi qu'à l’utilisation de cookies.