De gevaren van een onduidelijke definitie van eenieders rol

Op 9 januari wordt de 75-jarige Catherine met een hyperkaliëmie binnengebracht op de spoeddienst. Ze wordt door de spoedarts onderzocht en besloten wordt dat ze een hemodialyse moet ondergaan en naar de afdeling intensieve zorgen moet overgeplaatst worden. Helaas is er op die afdeling op dat moment geen bed beschikbaar, dus Catherine moet op de spoeddienst blijven totdat er een bed vrijkomt. Uiteindelijk wordt de patiënte acht uur na opname in het ziekenhuis toegelaten op de afdeling intensieve zorgen. Door een communicatieprobleem tussen enkele zorgprofessionals wordt de hemodialyse niet onmiddellijk gestart. Ten slotte krijgt Catherine een hartstilstand. Kort gezegd had dit soort incident vermeden kunnen worden met een globaal overzicht van de situatie, een duidelijke definitie van en een heldere communicatie over de verantwoordelijkheden van elk lid van het team en een gestandaardiseerde werkstroom volgens de principes van "high-reliability organisations" (HRO).

Date de parution : 06/2020

Thème : Communication entre les professionnels

Mots clés : Retard de prise en charge, Surcharge des SU, Organisations à haute fiabilité (HRO)

Cette histoire vous interpelle ? Alors partagez avec nous vos expériences ! Envoyez un email à Ana van Innis, Quality & Safety Officer, analuisa.vaninnis@paqs.be.

En visitant, utilisant ce site web et en prenant contact avec le responsable du traitement, vous consentez expressément à ce que nous recueillions et traitions, selon les modalités et principes décrits dans nos politiques de confidentialité, vos données à caractère personnel ainsi qu'à l’utilisation de cookies.