Uitwisseling Incidentanalyses

Wist u dat het delen van incidentanalyses kan helpen bij het verbeteren van patiëntveiligheid? En zelfs levens kan redden? Het delen van incidentanalyses maakt het mogelijk om te begrijpen vanwaar ze komen en oplossingen te vinden zodanig dat ze niet meer voorkomen.

Om die reden heeft het PAQS een meldformulier voor incidenten en bijna-incidenten gecreëerd voor de zorgprofessionals. Dit project moet de uitwisseling van ervaringen tussen de instellingen aanmoedigen alsook aanbevelingen formuleren en dit door elk incident anoniem en vertrouwelijk te behandelen.

Verschillende internationale organisaties (Canada, Zwitserland, Verenigde Staten) hebben ook een gelijkaardig initiatief ondernomen en delen incidentanalyses. Ontdek ze hier:
Canadian Patient Safety Institute (CPSI) 
Sécurité des patients Suisse (Quick-alert) - Fondation pour la Sécurité des Patients
Patient Safety Network
 

ONTDEK HIERONDER DE GEDEELDE INCIDENTANALYSES!

Wenst u een incident of bijna-incident melden of wil u meer informatie over de procedure? Vul het formulier in of contacteer Ana Van Innis, Quality & Safety Officer, analuisa.vaninnis@paqs.be.

*De definities van incidenten en bijna-incidenten gebruikt door het PAQS zijn ontwikkeld door de FOD Volksgezondheid. In de toelichtende nota "Bevraging over het veiligheidsmanagementsysteem 2015" wordt een incident beschreven als "een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid of (nog) zou kunnen leiden." En een bijna-incident als "een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt had kunnen leiden, maar die werd opgemerkt en gecorrigeerd vooraleer deze de patiënt kon bereiken".

En visitant, utilisant ce site web et en prenant contact avec le responsable du traitement, vous consentez expressément à ce que nous recueillions et traitions, selon les modalités et principes décrits dans nos politiques de confidentialité, vos données à caractère personnel ainsi qu'à l’utilisation de cookies.