PAQS

Sinds haar oprichting in 2013 heeft het Plateforme pour l’Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patientsPAQS ASBL ten doel om de ontwikkeling en implementatie te bevorderen, te ondersteunen en te organiseren van initiatieven voor de continue verbetering van de kwaliteit en veiligheid in gezondheidszorginstellingen in Brussel en Wallonië.
 
PAQS streeft naar een gezondheidssector die in zijn praktijken en in zijn werking uitmuntendheid nastreeft, door de algemene toepassing van tools voor continue verbetering.
 
Om dat doel te verwezenlijken, ziet PAQS erop toe:

  • zich als erkend expertise- en innovatiecentrum voor kwaliteit en veiligheid in de gezondheidszorg te positioneren, met name door de ontwikkeling van kennis alsook generieke en specifieke vaardigheden en deze zo ruim mogelijk te verspreiden;
  • naar de behoeften van de sector te luisteren teneinde een globaal, coherent en efficiënt dienstenaanbod voor te stellen dat aan die behoeften tegemoetkomt. Het dienstenaanbod vertaalt zich in drie pijlers: programs, middelen en improvement services;
  • zich voor private instanties en gewestelijke, communautaire, federale en internationale autoriteiten of overheidsinstanties te positioneren als primaire gesprekspartner voor alle kwesties die betrekking hebben op de kwaliteit en veiligheid in de gezondheidszorg;
  • een netwerk te ontwikkelen en te onderhouden met alle belanghebbenden die actief zijn op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de gezondheidszorg, en de coherentie en samenhang te bevorderen van initiatieven die door deze belanghebbenden worden ontwikkeld.

En visitant, utilisant ce site web et en prenant contact avec le responsable du traitement, vous consentez expressément à ce que nous recueillions et traitions, selon les modalités et principes décrits dans nos politiques de confidentialité, vos données à caractère personnel ainsi qu'à l’utilisation de cookies.